Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Aan ons lidmaatschap zijn contractvoorwaarden verbonden, lees ze zorgvuldig en indien u accoord bent kunt u het contract invullen.

Regels

1 - Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

2 - De lessen worden op eigen risico gevolgd. Budoschool Kiai kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel wegens het in ongerede raken van kleding

     of eigendommen.

3 - Alle lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd met de periode waarover zij zijn afgesloten. de contributie dient vooraf te worden voldaan.

4 - Achterstallige betalingen blijven ten allen tijde vorderbaar, ook bij afzegging door het lid of het bestuur.

5 - Contractperioden volgen elkaar op, ook tijdens vakantieperioden en officiële feestdagen. Het lesrooster is onderhevig aan wijzigingen.

6 - Een ziekmelding dient schriftelijk te gebeuren aan de leraar, bestuur of aangetekend en vergezeld van een medische verklaring van de huisarts.

     De eerste dertig dagen van de ziektemelding berekend vanaf de datum van ziektemelding worden niet verrekend. bij ziektemelding dient de periode

     waarin u zich ziek meldt volledig te zijn voldaan.

7 - De opzegmaand is één contractmaand voor het aflopen van de contractperiode. de afmelding dient schriftelijk of aangetekend bij de leraar en het bestuur 

     te gebeuren .

8 - Bij alle opzeggingen ontvangt u een bewijs van budoschool Kiai. Teruggave van de lesgelden is ten allen tijde onmogelijk. Het lid is verantwoordelijk

     voor het doorgeven van alle persoonlijke mutaties zoals adres en rekeningnummer van het lid waarop de lesgelden worden geïnd.

9 - Het bestuur behoudt zich het recht voor tarieven en/of reglementen aan te passen zonder voorafgaande bekendmaking.Tevens kan de directie

     voor haar motiverende reden(en) en het lidmaatschap bij aanvang weigeren en/of tijdens de contractperiode opzeggen of de toegang tot de

     Budoschool weigeren

10 - Vakanties en feestdagen moeten worden doorbetaald. tijdens de vakanties, officiële feestdagen en carnaval is Budoschool Kiai ( soms gedeeltelijk)

      gesloten. Tijdens de zomervakantie van de lagere school vinden er geen lessen plaats. Lessen kunnen altijd ingehaald worden eventueel op andere

      locatie

  Indien u deze contractregels goed gelezen heeft kunt u het onderstaande document in PDF Downloaden.

contract

 

Kiai Nieuws

verjaardag

Verjaardag

in Nieuws by Cor
Wordt aan gewerkt Lees meer

Nieuwe Website

in Nieuws by Cor
Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen aan een geheel nieuwe website . Wij willen deze begin September gaan Lanceren. Er zou op dit… Lees meer
kiai
2714

Algemeen

DSC06534
2552

Alle nieuwsitems

Ik ben een beetje bang. Bijna iedereen is wel eens bang. Je kijkt wel eens over je… Lees meer
budoschool de goede
13440

Nieuws

Hij is al te verkrijgen voor € 7,50 Lees meer

budoschool Kiai

 

Budoschool Kiai sticker page 001

Fotoalbum

vrienden 2

Lintjestoernooi is Zondag 8 September

Budoschool Kiai sticker page 001 

Weerbaarheidstrainingen