Privacy Policy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Budoschool Kiai gevestigd te Sophiastraat 71, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68011792, hierna te noemen: “de Budoclub”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Budoschoolkiai@gmail.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

ALLE LEDEN

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid meer bent worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 1 maand

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst,

daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • E-marketingtools


Zonder uw toestemming verstrekt de BudoschoolKiai uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de BudoschoolKiai
met u heeft, tenzij de BudoschoolKiai wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de BudoschoolKiai te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de BudoschoolKiai op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de BudoschoolKiai deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de BudoschoolKiai hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

BudoschoolKiai treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de BudoschoolKiai. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. BudoschoolKiai raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

BudoschoolKiai past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. BudoschoolKiai raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Budoschool er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de BudoschoolKiai wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Cor Schuurbiers

E-mail:                          Budoschoolkiai@gmail.com

Telefoonnummer:          0613164050

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kiai Nieuws

verjaardag

Verjaardag

in Nieuws by Cor
Wordt aan gewerkt Lees meer

Nieuwe Website

in Nieuws by Cor
Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen aan een geheel nieuwe website . Wij willen deze begin September gaan Lanceren. Er zou op dit… Lees meer
kiai
2713

Algemeen

DSC06534
2551

Alle nieuwsitems

Ik ben een beetje bang. Bijna iedereen is wel eens bang. Je kijkt wel eens over je… Lees meer
budoschool de goede
13440

Nieuws

Hij is al te verkrijgen voor € 7,50 Lees meer

budoschool Kiai

 

Budoschool Kiai sticker page 001

Fotoalbum

vrienden 2

Lintjestoernooi is Zondag 8 September

Budoschool Kiai sticker page 001 

Weerbaarheidstrainingen